LogoGeoefarmogi

 
 
 
 
 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο των αδειοδοτήσεων έργων και δραστηριοτήτων συναφούς αντικειμένου μας καθιστούν ικανούς στην καθοριστική μελετητική και νομική συνδρομή μας στο σχεδιασμό του έργου αλλά και η αποδεύσμευση του πελάτη μας από το πολύπλοκο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων έργων όπως:

  1. Υδρογεωτρήσεων – πηγαδιών και λοιπών έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.
  2. Εγκαταστάσεων αξιοποίησης υδατικών πόρων (εμφιαλωτήρια, ιχθυοτροφεία).
  3. Λατομείων
  4. Διάθεσης αποβλήτων βιομηχανικών & Κτηνο - Πτηνο - Ιχθυοτροφικών μονάδων.
  5. Έργων κλιματισμού κτιρίων-εγκαταστάσεων με γεωθερμικά ρευστά αλλά και με συστήματα αβαθούς γεωθερμίας.